Garanti T2G

Díky garantům ze zapojených společností vyváříme mentoringové dvojice s hlubokou a jedinečnou znalostí firemního prostředí i potřeb účastníků (mentorů a mentorovaných).

Lucie Rydvanová

Tchibo
Já jsem v T2G, protože mě baví parta lidí, kteří se kolem T2G motají a zároveň to vnímám jako jeden z velmi efektivních nástrojů rozvoje našich zaměstnanců.

Zuzana Marková

Etnetera
Etnetera dlouhá léta staví na svých lidech, důvěře a otevřenosti a přesně to nabízí i T2G, proto jsme moc rádi, že jsme součástí.

Jan Soóky

Imperial Brands
Mezifiremní mentoring považujeme za efektivní a velmi inovativní nástroj v oblasti vzdělávání. Sdílení vzájemných zkušeností a postřehů z praxe přispívá k dalšímu rozvoji všech zúčastněných stran.

Jana Slovenská

Plzeňský Prazdroj
Prostor, kde neexistují hranice.“ – taková jsou přesně má očekávání od T2G. Pravidla, resp. pomyslné hranice, zde představují hodnoty, které vzájemně sdílíme. Podporujeme otevřenost a důvěru.

Veronika Housková

O2
T2G vnímáme jako příležitost k individuálnímu rozvoji, sdílení, k inspiraci a k učení se ze zkušeností druhých.


Eva Kramešová

Lindt
V T2G si firmy kladou stejný cíl - vzájemně se inspirovat a hledat nové cesty k rozvoji svých lidí. Je radost být součástí takové iniciativy.

Zuzana Šafránková

ČSOB
Smysluplné a užitečné propojení různých businessů - zajímavá forma osobního rozvoje, sdílení stejných hodnot, čerpání inspirace odjinud. Sama jsem se programu účastnila jako mentee.

Nikola Frkalová

ČSOB
Smysluplné a užitečné propojení různých businessů - zajímavá forma osobního rozvoje, sdílení stejných hodnot. Těším se na spolupráci.

Lenka Kasíková

ČRA
Mentoring je skvělý příklad vzájemného učení, ve které dlouhodobě věřím. V mezifiremním prostředí T2G pak jedinečná příležitost jak získat pohled na pracovní úkoly od člověka, který věci rozumí, ale není na dané věci žádným způsobem zainteresován.

Markéta Reguli

RWE Gas Storage
RWE stála u zrodu mezifiremního mentoringu. Sdílení zkušeností, propojování lidí a pohled do jiných firemních kultur považujeme dlouhodobě za smysluplné, inspirativní a přínosné pro všechny zúčastněné.

Anna Faklová

innogy
Mezifiremní mentoring přináší zajímavou a inspirativní formu vzájemného učení. Chceme dát lidem možnost potkávat se s jinými odborníky z různých oborů, sdílet své zkušenosti a růst

Martina Fuková

Imperial Brands
Mezifiremní mentoring považujeme za efektivní a velmi inovativní nástroj v oblasti vzdělávání. Sdílení vzájemných zkušeností a postřehů z praxe přispívá k dalšímu rozvoji všech zúčastněných stran.

Martin Husák

L'oreál
V GSK nám jde o to, aby naši lidé měli rádi to, co dělají, viděli v tom smysl a zároveň cítili, že je podporován jejich rozvoj a vzdělávání. T2G je jednou ze skvělých cest, která k tomuto cíli vede.

Dana Bártová

Moneta
Je skvělé být součástí platformy, která boří zažité hranice firemního vzdělávání a rozvoje. T2G navíc stojí na hodnotách, které jsou nám vlastní.

Daniela Nývltová

Moneta
Je skvělé být součástí platformy, která boří zažité hranice firemního vzdělávání a rozvoje. T2G navíc stojí na hodnotách, které jsou nám vlastní.

Pavla Knotková

Česká Pošta
Díky mentoringu máme možnost setkávat se s novými lidmi z různých oborů, různých profesí a zkušeností. Propojovat se s odborníky mimo společnost, seznámit se s jiným úhlem myšlení, naučit se přemýšlet o stejné věci jinak.

Eliška Dzúriková

GSK
V GSK nám jde o to, aby naši lidé měli rádi to, co dělají, viděli v tom smysl a zároveň cítili, že je podporován jejich rozvoj a vzdělávání. T2G je jednou ze skvělých cest, která k tomuto cíli vede.

Šárka Hozáková

Exxon Mobil
T2G je výborná platforma, která umožňuje našim zaměstnancům sdílení a výměnu zkušeností, rozšíření obzorů mimo hranice naší firmy a podporuje osobní růst každého jednotlivce.

Marika Řežábková

Letiště Praha
Předávání znalostí, vzájemná inspirace, motivace a přátelství, tak vnímáme T2G.Mezifiremní mentoring v našem portfoliu metod rozvoje a vzdělávání nesmí chybět.


Letiště Praha
Předávání znalostí, vzájemná inspirace, motivace a přátelství, tak vnímáme T2G.Mezifiremní mentoring v našem portfoliu metod rozvoje a vzdělávání nesmí chybět.

Jenůfa Pecháčková

PwC ČR
Mezifiremní mentoring a vzájemné učení se dobrými příklady a zkušenostmi z praxe představuje jednu z ideálních forem růstu. Jsme toho rádi součástí!

Štěpán Lukeš

IBM
Síla IBM je v lidech. Prostřednictvím T2G jim nabízíme skvělou příležitost pracovat na svém profesním a osobním rozvoji, sdílet a inspirovat se.

Veronika Hrabalová

IBM
Síla IBM je v lidech. Prostřednictvím T2G jim nabízíme skvělou příležitost pracovat na svém profesním a osobním rozvoji, sdílet a inspirovat se. .

Petr Žemlička

ComAp
Sdílení zkušeností mezi lidmi z různých firem je pro rozvoj kolegů v ComAp inspirující, kreativní a zároveň efektivní

Eva Vacíková

JIC
Zapojení do T2G je pro JIC a zejména pro mentory a mentee skvělou příležitostí setkat se s lidmi z jiného firemního prostředí, inspirovat se a rozvíjet schopnosti i v dosud neprozkoumaných oblastech.

Petra Němcová

Ysoft
T2G je pro mě inspirace podívat se na libovolný problém s odstupem a potkat u toho skvělé lidi, kteří jsou zapálení neustále se dozvídat něco nového a jsou přitom ochotni své tvrdě nabyté zkušenosti sdílet s ostatními.

Lenka Ranochová

YSoft
T2G je pro mě inspirace podívat se na libovolný problém s odstupem a potkat u toho skvělé lidi, kteří jsou zapálení neustále se dozvídat něco nového a jsou přitom ochotni své tvrdě nabyté zkušenosti sdílet s ostatními.

Renata Millerová

ThermoFisher
Platforma T2G umožňuje našim zaměstnancům růst, rozvíjet se a inspirovat se od druhých v prostředí překračujícím hranice firmy, oboru, profese a osobnosti.

Martina Veselá

ZEBRA
Ve společnosti Zebra si v rámci rozvoje ceníme sdílení zkušeností v inspirativním prostředí s profesionály z různých společností. Trvalý rozvoj, osobní a profesní, považujeme za klíčový faktor úspěchu.

Jana Gambová

Siemens
Je radost vidět to zapálení a chuť rozvíjet se a zároveň pro to poskytnout prostor i ostatním!

Lucie Loulová

Synthon
T2G přináší našim zaměstnancům možnost učit se přímo ze života, podívat se na věci s odstupem, získávat a předávat zkušenosti. Je to skvělý způsob, jak podpořit jejich další osobní růst.

Saša Bulířová

Tieto
Tieto podporuje otevřenou komunikaci a sdílení informací. Platforma T2G je tedy výbornou příležitostí pro další rozvoj našich zaměstnaců a učení se na základě vzájemného předávání znalostí a zkušeností.

Zuzana Vašíčková

Nadace Partnerství
Celý život se učíme, přitom od dětství tušíme, že nejúčinnější je napodobování těch, kteří jsou našimi vzory. V T2G je hodně vzorů i těch, co se chtějí učit, přitom to nechápou jako konkurenci, ale jako osobní růst. A to je prima.

Renata Horáková

Oncomed
Hledali jsme platformu, která by umožnila našim kolegům sdílet znalosti a zkušenosti, hledali jsme způsob, jak předcházet provozní slepotě, chtěli jsme nabídnout našim kolegům jiný úhel pohledu a příležitost najít si “svoji cestu“ k …. Našli jsme T2G.

Míša Škrobáková

MoroSystems

V MoroSystems jdeme cestou za mistrovstvím. Mezifiremní mentoring je pro nás příležitost sdílet, co jsme se naučili a získat pohledy z venku.

Pavla Wilhelmová

Phonexia

Baví nás společně růst!

Eva Winklerova

Currys
Úspěšný business stojí na lidech. Možnost mít vedle sebe někoho, kdo vás posouvá a inspiruje, s kým sdílíte zkušenosti a na koho se můžete spolehnout považujeme za důležitou součást rozvoje každého z nás. A T2G je nám na této cestě skvělým partnerem.

Lukáš
Ondřej

T-Mobile
Mezifiremní spolupráce nám dává velký smysl. Inspirujeme se, učíme se navzájem, pomáháme růst našim lidem. V T-Mobile stavíme na smysluplných inovacích a spolupráci a přesně o tom T2G je.

Tereza Skovajsová

Člověk v tísni
Mentoring (sdílení zkušeností, rad, příkladů z praxe) mě posouvá a obohacuje jak v roli menteeho, tak v roli mentora. Když dvojici funguje „chemie“, inspirace jen srší. Tuto zkušenost chci zprostředkovat dál.

Nikola Omcirk

Vodafone
Rozvoj lidí ve společnosti Vodafone je pro nás prioritou. Prostřednictvím iniciativy T2G můžeme našim zaměstnancům nabídnout neotřelý způsob rozvoje a inspirace.

Vendula Sedláčková

Sberbank
Občas není špatné vykouknout za hranice vlastní bubliny a inspirovat se odjinud.Jsme rádi, že jsme se zapojili do mezifiremního mentoringu spolu s T2G, abychom podpořili nejen rozvoj našich zaměstnanců, ale i sdílení napříč společnostmi.

Petra Nesvadbová

Atlas Copco
Atlas Copco se zajímá nejenom o profesní, ale i o osobnostní rozvoj našich zaměstnanců. V zapojení do T2G vidíme velkou možnost, jak jim toto umožnit

Radka Hlaváčová

SAP
Naše firemní motto zní Let's help the world run better and improve peoples' lives a v lokálním kontextu dodáváme ... pro společný úspěch v #brnoregion!

Pavel
Kania

Flowmon
Propojením někoho, kdo se chce učit a dozvídat nové věci, s tím, kdo touží svoje zkušenosti předávat, aby z nich měl někdo jiný užitek, vzniká obrovský prostor pro vzájemnou inspiraci.

Šárka Vernerová

Red Hat
V Red Hat předáváme a rozvíjíme nejen odborné, ale i technické a měkké dovednosti, včetně těch manažerských, a proto se chceme aktivně podílet na inspirativním programu T2G.

Milena Brietová

Komerční Banka
Prostřednictvím mentoringu společně s T2G pomáháme našim kolegům objevovat a rozvíjet jejich potenciál. Přesně to zapadá do naší koncepce sebeřízeného vzdělávání a KB jako učící se organizace.

Pavel
Janek
Aures Holding


Před svou budoucností se neschováte a za pomocnou ruku, která ukáže, kudy jít za novými možnostmi a příležitostmi, jsme rádi všichni.

Kateřina Pešková
Aures Holding


Před svou budoucností se neschováte a za pomocnou ruku, která ukáže, kudy jít za novými možnostmi a příležitostmi, jsme rádi všichni.

Jitka Hanáčková

ČEZ

Leona Buchtová

Atlas Copco
Atlas Copco se zajímá nejenom o profesní, ale i o osobnostní rozvoj našich zaměstnanců. V zapojení do T2G vidíme velkou možnost, jak jim toto umožnit

Iva
Malečková

TESCO
T2G představuje unikátní příležitost pro rozvoj našich zaměstnanců a zároveň smysluplnou spolupráci s dalšími společnostmi na trhu, které se chtějí dál vyvíjet.