O programu

9-měsíční mentoringová spolupráce zaměřená na sdílení praktických zkušeností napříč společnostmi,

okořeněná řadou inspirativních workshopů a networkingových příležitostí pro ty, kdo chtějí růst.

9+

individuálních setkání
mentor - mentee

15+

inspirativních volitelných workshopů

400+

lidí v komunitě žijící rozvojem

50+

zapojených společností

# Inspirace mimo hranice vlastní společnosti = jiný pohled na každodenní otázky, nadhled a profesní témata

# Efektivita a chytrá změna - nevymýšlíme znovu kolo, učíme se od druhých

# Jasné zaměření na individuální potřeby a aktuální témata

# Bezpečné prostředí díky spolupráci bez pracovních vazeb

# Rozšíření sítě profesních a osobních kontaktů

# Komunita lidí, které baví rozvíjet sebe i podporovat v rozvoji druhé

# Osobní zodpovědnosti a učení se v každém momentu

# Energie a motivace - setkávání v komunitě lidí, které baví rozvíjet sebe i podporovat v rozvoji druhé

# Různorodost - různé firmy, různé obory, různí mentoři, různé zkušenosti

# Online i offline forma spolupráce

Program očima mentee

“Bylo skvělé mít s kým probrat pracovní věci, nechat se inspirovat, požádat o druhý názor, o radu…”

“Sdílení poznatků, informací, řešení problémů, nejistot, ukázka, jak se dané výzvy řeší v jiné společnosti. Tento program mi také nenásilnou formou ukázal, jaké rezervy, s ohledem na svoji pozici ve společnosti, mám a kde je třeba zapracovat.”

“Ocenil jsem, že jsem mohl protějšek využít pro zpětnou vazbu k plánovaným krokům nebo ke krokům, které jsem již provedl.”

“Získal jsem nadhled a také ujištění, že to nedělám úplně špatně. Bylo to super. “

“Díky mé mentorce jsem se musela zamyslet na spoustou věcí a ne jen pracovních ale osobních. Jako velký posun vnímám moji změnu v chování... “

“Podpora v nové roli. Nové informace a sdílení. Inspirace.”

Program očima mentorů

“Je to takové zrcadlo :-), člověk se znovu sám zamýšlí nad zkušeností, kterou předává dál. V rámci diskusí s menteem přichází spousta podnětů a inspirace…”

“Lepší pochopení pocitů druhých lidí a jejich spolupráce”

“Otevřel mi obzory do jiných oborů a obohatil i lidsky”

“Poznání jak funguje jiná společnost, hodně podobné zaměření, takže vzájemné obohacení i z oblasti, která je moje domovská. “

“Utřídění vlastních myšlenek, možnost sdílet vlastní zkušenosti. Skvělá možnost, jak se dozvědět něco nového, vhled do jiné společnosti. “

“Diskuse na konkrétní oblasti od "menteeho" = přínos i pro mě = připravit se, zdůvodnit, promyslet.”