Pro garanty

Tato sekce slouží pro sdílení informací vybraným uživatelům programu T2G - Garantům.


Pokud jste Garantem, obdrželi jste email s pozvánkou do této uzavřené sekce. Pokud se přesto nemůžete přihlásit, kontaktujte nás na emailu mentoring@t2grow.cz